CELE STOWARZYSZENIA:

  1. Szerzenie i propagowanie wiedzy historyczno – militarnej Polski i Europy szczególnie XIX i XX wieku.
  2. Edukacja historyczna młodzieży poprzez aktywny udział w Uroczystościach Patriotycznych, rekonstrukcjach historycznych i innych widowiskach plenerowych , Żywych Lekcjach Historii organizowanych w placówkach edukacyjnych, muzeach i innych miejscach na terenie całego kraju.
  3. Aktywne reprezentowanie chlubnych tradycji oręża polskiego na wszelkiego rodzaju Uroczystościach o charakterze Historyczno – Patriotycznym.
  4. Tworzenie, organizowanie i występowanie w aktywny sposób jako rekonstruktorzy w plenerowych
    i teatralnych widowiskach rekonstrukcji historii.
  5. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
  6. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
  7. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

Członkowie naszego Stowarzyszenia mają negatywny stosunek do wszelkich przejawów ideologii totalitarnych oraz skrajnych. Wszelkie dokumenty, pieśni, a zwłaszcza symbole zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, w naszych zbiorach, na mundurach i oporządzeniu, które związane są ze zbrodniczą ideologią nazistowską i komunistyczną mają dla nas jedynie wartość historyczną i w żadnym wypadku nie odzwierciedlają przekonań i orientacji politycznej członków Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historii HELLE BERG.