SRH Helle Berg

Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg to grupa pasjonatów historii z okolic Częstochowy, chcących coś zrobić i zostawić po sobie innym dla pobudzenia dumy z historii militarnej Polaków...

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II